14
Oca

Hazır Beton Endeksi Raporu Açıklandı

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 2018 aralık ayı “Faaliyet Endeksi” raporuna göre endekslerde yaşanan düşüşler devam ediyor. 2017 yılın aralık ayına göre %1.5-2 arasında düşüş gösteren endeksin gerilemeye giren inşaat sektörü için risk oluşturduğu yönünde ortak inanış devam ediyor.

Ekonomide yaşanan durağan dönem inşaat sektörünü doğrudan etkiledi. İnşaat sektöründe yaşanan daralma ve yavaşlama başta perakende, ticaret ve sanayi gibi sektörleri de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ekonomideki belirsiz hava, inşaat sektörüne bağlı olmayan diğer sektörleri de dolaylı yoldan etkiliyor. Uzmanlar belirsiz havanın ortadan kaldırılması, inşaat sektöründeki daralmanın önüne geçmek için kısa ve orta vadede faydalı adımlar atılması yönünde ortak fikire sahip.

İnşaat Sektörü Yeni Yol Haritası

blank

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık sektördeki durgunluğun raporlara ve endekslere yansıdığını ifade etti. Işık “Üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 daralan inşaat sektöründeki geriye gidiş son çeyrekte artmış görünmektedir. 2019 yılı için beklentiler olması gereken seviyenin oldukça gerisinde görünmektedir. İnşaat sektörü açısından son uygulamaya konulan, kamu bankaları aracılığıyla konut kredisi faizinin yüzde 1’in altına çekilmesi uygulaması yerinde ancak sektördeki kan kaybını durduracak boyutta bir etki yaratamayacağını tahmin ettiğimiz bir düzenlemedir. Piyasadaki firmaların önlerini görebilmeleri açısından inşaat sektöründe planlı ve kapsayıcı bir modelin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 2 milyondan fazla kendine bağlı kayıtlı istihdamı olan ve diğer etkilediği sektörler ile bu rakamı çok çok yukarılara çeken inşaat sektöründeki geriye gidişi durduracak, üst segment konut projelerinin yanı sıra inşaatın bütününe yönelik bir yol haritasının kurgulanması yerinde olacaktır” dedi.